ثبت مشاور
+
نظر سرمربی تیم والیبال بانوان در رابطه بازیکنان تیم
والیبال بانوان

نظر سرمربی تیم والیبال بانوان در رابطه بازیکنان تیم

فرا والیبال : سرمربی تیم والیبال بانوان ایران در این اردو ۳۱ بازیکن را به این اردو فراخوانده که در بین نام ها، ۹ بازیکن تیم والیبال ذوب آهن دیده می شود.     منا دریس محمودی، فرزانه زارعی، فرانک بابلیان، سمانه سیاوشی، فرزانه مرادیان، هاله متقیان،
بالا