ثبت مشاور
+
آموزش اصول کلی در والیبال
آموزش والیبال

آموزش اصول کلی در والیبال

فرا والیبال : والیبال ، توسط دو تیم ، در یک زمین مستطیل شکل ، انجام می شود که به دو قسمت مساوی ، از طول ، تقسیم شده است . یک تور در میانه زمین ، نصب شده است . این ورزش ، یکی از محبوبترین ورزش ها و بازی ها است که در اکثر نقاط جهان ، بازی می شود . برای
بالا