ثبت مشاور
+
حواشی حذف بازیکن تیم ملی والیبال بانوان ایران
والیبال بانوان

حواشی حذف بازیکن تیم ملی والیبال بانوان ایران

فرا والیبال : قاسم شیرتری پدر نگین شیرتزی بازیکن تیم ملی والیبال ایران که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به دلیل تمارض و و امتناع از بازی یک سال محروم شده است،درباره علت محرومیت دخترش اظهار کرد: ما اعتراض خود را به فدراسیون والیبال کرده و متوجه شدیم
بالا