ثبت مشاور
+
برگزاری مسابقات والیبال انتخابی جهان در اردبیل
مقالات

برگزاری مسابقات والیبال انتخابی جهان در اردبیل

فراوالیبال : میزبانی از رقابت‌های والیبال انتخابی جهان بعد از مسابقات والیبال امیدهای آسیا، دومین رویداد بزرگ ورزشی میزبانی شده توسط اردبیل خواهد بود، اخذ این امتیاز بار دیگر فرصت ارزشمندی در اختیار ورزش دوستان اردبیلی قرار می‌دهد تا از
بالا