ثبت مشاور
+
شرایط ثبت‌نام برای کلاس آموزشی داوری درجه سه والیبال ساحلی
مقالات

شرایط ثبت‌نام برای کلاس آموزشی داوری درجه سه والیبال ساحلی

  فراوالیبال : بهرام سلیمانی در ارومیه، اظهار داشت: ثبت‌نام برای کلاس آموزشی داوری درجه سه والیبال ساحلی آغاز شد. وی افزود: این کلاس داوری برای اولین بار است که در آذربایجان غربی برگزار می‌شود، کلاس داوری درجه سه والیبال ساحلی برای هر دو بخش
بالا