ثبت مشاور
+
برنامه رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه
والیبال معلولین

برنامه رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه

 فراوالیبال : برنامه مسابقات تیم‌های ملی والیبال نشسته ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه اعلام شد. هادی رضایی، مدیر تیم‌های ملی والیبال نشسته و سرپرست کاروان اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در چین در
بالا