ثبت مشاور
+
حواشی باخت والیبال ایران مقابل کوبا
والیبال آقایان

حواشی باخت والیبال ایران مقابل کوبا

فراوالیبال : بهروز عطایی در مورد شکست ۳ بر ۲ تیمش برابر کوبا در چارچوب رقابت های قهرمانی جهان اظهار کرد: والیبال کوبایی ها متفاوت است. آنها تاکتیکی بازی نمی کنند. هر دو تیم قدرت تیمی یکسانی داشتیم که متاسفانه ما شکست خوردیم. بر اساس این خبر، رسول آقچه
بالا