ثبت مشاور
+
نظر عطایی پس از برتری ایران در مسابقات باکو
والیبال آقایان

نظر عطایی پس از برتری ایران در مسابقات باکو

فرا والیبال : بهروز عطایی یکشنبه شب درنشست مطبوعاتی پس از برتری ایران برابر تیم ملی قطر با بیان اینکه حریف برای صعود از گروه دوم نیاز به برد مقابل ما داشت،افزود: خوشبختانه بازیکنانم هوشمندانه حریف را تحلیل کرده و در دو ست اول و دوم آن را کنترل کردند و در ست
بالا