ثبت مشاور
+
نظر پیروزمنش درباره والیبال نشسته قهرمانی مردان آسیا
مقالات

نظر پیروزمنش درباره والیبال نشسته قهرمانی مردان آسیا

فراوالیبال : محمد پیروزمنش در قم، اظهار کرد: استارت پیکارهای والیبال نشسته قهرمانی مردان آسیا در حالی زده شد که همچون دوره‌های قبلی این پیکارها خوشبختانه یک نماینده از ورزش جانبازان و معلولین قم در ترکیب تیم ملی ایران حضور دارد.    
بالا