ثبت مشاور
+
نتایج دیدارهای تیم والیبال بانوان و آقایان
اخبار جهان

نتایج دیدارهای تیم والیبال بانوان و آقایان

فراوالیبال : تیم مردان ایران در دیدار با چین، میزبان مسابقات، با حساب سه بر صفر و با نتایج ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۴ به برتری رسید. تیم مردان در نخستین روز مسابقات با نتیجه سه بر صفر از سد ژاپن گذشته بود. تیم زنان ایران هم با نتیجه ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۰، ۲۵
بالا