ثبت مشاور
+
شرایط و زمان برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 ویژه‌ بانوان
والیبال بانوان

شرایط و زمان برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 ویژه‌ بانوان

فرا والیبال : محمد منصوری اظهار داشت: هیأت والیبال استان با مجوز فدراسیون والیبال اقدام به برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 ویژه‌(بانوان) در تیر‌ماه جاری کرده است.     به گفته رئیس هیأت والیبال استان کرمانشاه، گذشتن سه سال از تاریخ کارت درجه
بالا