ثبت مشاور
+
انتخابات هیئت رئیسه والیبال نشسته برای دوره جدید
والیبال معلولین

انتخابات هیئت رئیسه والیبال نشسته برای دوره جدید

فراوالیبال : در حاشیه برگزاری مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، انتخابات هیئت رئیسه برای دوره جدید برگزار می‌شود.     این انتخابات برای تصدی پست‌های ریاست، دبیرکلی، مدیریت مسابقات و مدیریت رسانه با حضور نمایندگان کشورهای
بالا